Nowe władze MLKS Światowid Łobez
Dodane przez filippo dnia 11. December 2009 22:51
W dniu dzisiejszym w sali obrad łobeskiego Urzędu Miejskiego odbyło się Walne Zebranie członków Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego Światowid Łobez.

Tegoroczne walne zgromadziło rekordową od lat liczbę tak członków Klubu jak i innych zgromadzonych, gdyż przybyło ich ponad pięćdziesięciu.
Gośćmi honorowymi zebrania byli v-ce prezes ZZPN Pan Henryk Wawrowski oraz Burmistrz Łobza Ryszard Sola.

Obrady przebiegały bardzo sprawnie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Pudełki. Ustępujący Zarząd zdał sprawozdanie ze swej działalności oraz przedstawił podsumowanie finansowe po czym uzyskał absolutorium. Kilka kwestii z owego sprawozdania sprowokowało dyskusję która to pozwoliła wyjaśnić wszelkie kwestie sporne.

Po ustąpieniu poprzednich władz V-ce Prezes ZZPN Pan Henryk Wawrowski złożył na ręce Pana Andrzeja Beliny Brązową Odznakę Honorową przyznaną Klubowi "Za duży wkład pracy w rozwój piłki nożnej w regionie".

Pełniący obowiązki Prezesa Pan Andrzej Belina podziękował wszystkim członkom ustępującego zarządu za współpracę oraz zaprezentował nowy wzór dresów sportowych uszytych przez łobeskie Centrum Integracji Społecznej na wzór pierwszych dresów piłkarzy Światowida powstałych około 40 lat temu.

Po tym wszystkim przystąpiono do wskazania kandydatów na kolejną kadencję. Padły propozycje 11 nazwisk osób z których osiem wyraziło zgodę na kandydowanie. Wśród tej grupy ośmiu osób 5 przedstawiło chęć utworzenia zarządu - z racji tego, że statut Klubu nie pozwala na głosowanie na grupy osób odbyło się tradycyjne tajne głosowanie na poszczególnych kandydatów. Jeszcze przed nim w imieniu owej grupy przedstawiono dość szczegółowy i mocno ambitny plan działania w przypadku zostania członkami zarządu. Po nim z kandydowania zrezygnował Pan Michał Karłowski życząc powodzenia w realizacji przedstawionych planów.

Po tajnym głosowaniu do pięcioosobowego zarządu Klubu wybrano następujące osoby:
- Mariusz Gawryluk
- Filip Mężyński
- Janusz Skrobiński
- Marcin Pietrzyk
- Marcin Ościłowski
Właśnie owe osoby tworzyły wspomnianą grupę.

Nowi członkowie udali się na wspólną naradę celem wybrania osób na poszczególne funkcje. Ustalono co następuje:
- Janusz Skrobiński - Prezes Klubu (automatyczna rezygnacja z funkcji trenera)
- Marcin Pietrzyk - Vice Prezes
- Mariusz Gawryluk - Skarbnik
- Marcin Ościłowski - Sekretarz Klubu i rzecznik prasowy
- Filip Mężyński - Członek Zarządu


Po ukonstytuowaniu się nowego zarządu głos zabrał Burmistrz Ryszard Sola który podziękował za liczne przybycie i rzeczowe konstruktywne wybory.
Po tym wystąpieniu krótko zabrał głos Pan Henryk Wawrowski życząc nowemu zarządowi powodzenia.

W związku z tym, że nie było żadnych innych pytań ani głosów prowadzący Pan Zbigniew Pudełko zakończył zebranie.


Rozszerzona zawartość newsa