Ugoda MLKS'u z Gminą
Dodane przez filippo dnia 01. November 2012 00:33
Zapraszamy do zapoznania się z felietonem autorstwa Pani Prezes Grażyny Karłowskiej dotyczącym zawartej niedawno sądowej ugody pomiędzy MLKS Światowid Łobez a Gminą Łobez.


"Kto zarobił, kto stracił, kto zyskał?"


W dniu 23 października 2012 r przed Sądem Okręgowym w Szczecinie zawarta została ugoda pomiędzy Gminą Łobez a Stowarzyszeniem MLKS Światowid w sprawie rozliczenia pożyczek nr 4/p/2010, nr 5/p/2010 i nr2/p/2011. Z prośbą o zawarcie takiej ugody zwrócił się do Burmistrza Gminy Łobez, Zarząd MLKS Światowid Łobez. Po uzgodnieniach warunków ugody i akceptacji tych warunków przez obie strony, zawarto ugodę.

Zarząd MLKS Światowid jak i wszyscy członkowie i zawodnicy zarejestrowani w klubie odetchnęli z ulgą. Jednak mimo pozytywnego rozstrzygnięcia wciąż pozostają mieszane uczucia.
Z jednej strony "Światowid" ma ponownie wolne konto, może normalnie działać, poszukiwać sponsorów, ubiegać się o realizację projektów bo będzie mógł się z ich realizacji wywiązać a komornik nie zabierze pieniędzy które na dany projekt wpłyną. Tu zyskaliśmy wiele. Z drugiej strony za "friko" mamy zapłacić 1.946,00 zł kosztów wynikających z opłaty sądowej i kwotę 1.829,33zł tytułem wszczętego na wniosek Gminy postępowania zabezpieczającego tj. kosztów komornika. Kwota pożyczki otrzymana od Gminy 155.676,58 zł nie zmieniła się i nikt nigdy ze strony Zarządu MLKS Światowid Łobez nie kwestionował jej zwrotu i jej wysokości do zwrotu. Nie negowano również zasadności jej zwrotu jedynie uzależniano termin jej zwrotu od wpływu pieniędzy na konto stowarzyszenia od EUROREGIONU POMERANIA. Własnych środków nasze stowarzyszenie nie posiada po co za to dodatkowe koszta - 3775.33zł. Gmina za to, że skierowała sprawę przeciwko Stowarzyszeniu MLKS Światowid Łobez do sądu musi zapłacić 1.946,00 zł kosztów opłaty sądowej i kwotę 1.829,33zł tytułem postępowania zabezpieczającego tj. kosztów komornika - razem 3775,33 zł to strata obciążająca nas wszystkich mieszkańców gminy Łobez. Co zyskała Gmina kierując sprawą do sądu ? Nic, bo kwota 155676,58 zł i tak miała trafić na konto Gminy.

Reasumując, licząc łącznie koszty, które poniosą obie strony to 3.892,00 zł zarabia sąd w Szczecinie, 3.658,66 zł zarabia komornik w Łobzie a kwota 155.676,58 zł, której nikt nigdy nie kwestionował i nie wymigiwał się od zwrotu nie zwiększyła się i będzie oddana tylko z dodatkowymi kosztami które obciążą jedynie Gminę i Stowarzyszenie. Miejmy nadzieję, że Gmina (czyli mieszkańcy) nie poniesie dodatkowo kosztów z tytułu obsługi prawnej. Czy trzeba było tak kosztownej awantury, szumu medialnego żeby dojść do porozumienia? Czy Burmistrz musiał oddawać sprawę do sądu ? Czy nie można było zanim Burmistrz oddał MLKS Światowid Łobez do sądu zawrzeć takiej ugody? Przecież pismo o wydłużenie terminu spłaty pożyczki było złożone. Czy ugoda zawarta przed sądem jest inną od spisanej poza sądem?

Jeszcze jedno, gdyby MLKS Światowid Łobez nie wystąpił z prośbą o zawarcie ugody i tej ugody niepodpisanoby, koszta całej "imprezy", bo jak to nazwać inaczej, na dzień 23.10.2012 r. wyniosłyby 15.042,66 zł. Nie wiem czy płakać czy tupać nogami ze złości ale nie to jest najważniejsze w tej sprawie, najważniejsze jest że stowarzyszenie z długoletnią tradycją "Światowid" dalej istnieje. Po to zaczęłam tam działać i teraz już mam nadzieję, że spokojnie postaram się dokończyć ustabilizowanie sytuacji w "Światowidzie" i wokół niego. Uważam, że tak kosztownej nauczki nie było potrzeba naszej organizacji jak i naszym mieszkańcom. Przecież można rozwiązywać nieporozumienia wzajemnym zrozumieniem i przy choć odrobinie wzajemnego zaufania. Żeby się dobrze działo trzeba rozsądku, spokoju, zrozumienia, pokory oraz szacunku. Ja starałam się to wnieść w kontakty z Gminą jak i innymi. Bo płaszczyzna porozumienia jest nie tylko dla mnie, to dla tej młodzieży którą zrzesza MLKS Światowid Łobez.

Teraz mam pytanie niech mądrzy tego świata mi powiedzą jak stowarzyszenie, które prowadzi wyłącznie działania statutowe zarobić ma na te koszta, jak zarobić 3775,33 zł aby zwrócić zgodnie z zawartą ugodą Gminie. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma dochodów. Wszystkie darowizny, kwesty, przeznaczane są na cele statutowe Stowarzyszenia a czy te koszta to cel statutowy Stowarzyszenia? Zarząd bez żadnej dotacji z Gminy starał się aby Stowarzyszenie funkcjonowało i dalej istniało i niestety musimy zrobić wszystko aby słowa dotrzymać. Kwota kosztów poniesiona przez Gminę i Światowid to 7.550,66 zł. Kwota ta bardzo przydałaby się w Stowarzyszeniu naprawdę bardzo. Pozostaje żal ale i radość, że jeden spór zakończony i nadziej,a że to się nie powtórzy. Przez podpisanie ugody zaiskrzyła też pewność, że współpraca na linii Gmina - Stowarzyszenie MLKS Światowid Łobez zostaje odbudowana i jestem pewna, że losy młodzieży Stowarzyszenia MLKS Światowid Łobez nie pozostaną już tylko w rękach zarządu ale we współpracy Zarządu MLKS Światowid z Gminą Łobez czyli Burmistrzem i Radą Gminy.

Prezes MLKS Światowid Łobez
Grażyna Karłowska

Rozszerzona zawartość newsa